Tag: George Tutunjian

 • Sepastatsi Mouradi Yerkuh | Hayastanen Yegadz Zinvor

  George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Hayasdanen Yegadz Zinvor Սեփաստացի Մուրադի Երգը Հայաստանէն եկած զինուոր, Պատմէ՛ ինծի հայրենիքից, Անդրանիկի զինուորները, Վրէ՞ժ են լուծում քիւրդերից։ Ուրախ եղիր դու հայ տղայ, Ունիս պաշտպան քաջ Անդրանիկ, Մուրատի պէս հոտով ծաղիկ, Էլ …

 • Gharib Aghper | Gharib Aghper, Ari Mer Doun

  George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Gharib Akhper George Tutunjian – Compilation – Gharib Akhper Ղարիպ Աղբէր Ղարիպ աղբէր, արի՛ մեր տուն, Բուք բորանին ու՞ր կ՚երթաս, Հերի՛ք այդքան թափառելով, Սեւ դարդերդ քամուն տաս։ Անտուն աղբէր, աարի՛ մեր տուն,…

 • Tsayn Dour Ov Fedah | Tzayn Dour Ov Fedah, Intchou Yes Drdoum

  George Tutunjian – Heghapokhagan Yerker – Tzayn Door Ov Feda Karnig Sarkissian – Ho Hee Tah – Tzayn Door Ov Feda George Tutunjian – Compilation – Tzayn Dur Ov Fedah George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Tzayn Door …

 • Hayrign Hayots | Yegel Eh Karoun, Sokhaguh Siroun

  George Tutunjian – Hayrign Hayots Karnig Sarkissian – Heghapokhagan – Khrimian Hayrig Harout Keoseyan – Teh Zargek – Hayreegn Hayots Հայրիկն Հայոց Եկել է գարուն, սոխակը սիրուն Վարդի թփի տակ, Հայրիկ ջան, Երգէ հայրենիք։ Ծիծեռնակ, Բազէ, թռչունք համօրէն, Քաշում են …

 • Hayrenyats Siro Hamar | Hayrenyats Siro Hamar Khmper Badrastel En Katch

  Hovig Krikorian – Badaniyin Kirkeh – Hayrenyats Siro Hamar George Tutunjian – Compilation – Hayrenyats Siro Hamar Karnig Sarkissian – Hayrenyats Siro Hamar Հայրենեաց Սիրոյ Համար Հայրենեաց սիրոյ համար Խմբեր պատրաստել են քաջ, Հրացանները ուսերին, Փամփուշտները աջ ու ձախ։ Հնազանդ …

 • Gigon | Zookhd Yez Oonim, Dzakhou Gou Dahm

  George Tutunjian – Compilation – Gigon Paul Baghdadlian – Azk Siretsek – Gigon Karnig Sarkisian – Hooshere – Gigon Shahe Sekayan – Kez Tashnagtzutioun – Gigon Badaniyin Kirkeh – Gigon Joseph Krikorian – Artarutyun – Gigon Կիկոն Ջուխտ եզ ունեմ, …

 • Khanasori Arshavankuh | Gargood Deghadz Khanasora Tasdoomuh

  George Tutunjian – Compilation – Khanasori Arshavankeh Khanasori Arshavanke Խանասորի Արշաւանքը Կարկուտ տեղաց խանասորայ դաշտումը, Ֆէտայիներ դաշնակցական վրէժ առան հովտումը։ Սոսկաց քիւրդը՝ քնաթաթախ մազրիկցին, Չէր երազում իսպառ ջնջուել ֆիդայիցը լուսբացին։ Աման, Աստուած ֆէդան եկաւ ու՞ր փախչիմ, Ասաց որդուն կրծքին սեղմած …

 • Lerner Hayreni | Akh Inchkan Inchkan Garodol Em Tsez

  Karnig Sarkissian – Zgush Gortsir Hayastanum – Lerner Hayreni George Tutunjian – Compilation – Lerner Hayreni Լեռներ Հայրենի Ա՜խ, ինչքա՜ն, ինչքա՜ն կարօտել եմ ձեզ, Սիգապանծ լեռներ հայոց աշխարհի, Վազել եմ, յոգնել ձեր լանջերում ես, Իմ լեռնե՛ր, լեռնե՛ր, լեռնե՛ր հայրենի։ Ձեր …

 • Yerk Sasouni | Dzake Arshalooys, Dzake Aroosyag

  George Tutunjian – Heghapokhagan Yerker – Dzakets Arshalouys Երգ Սասունի Ծագէ՛ արշալոյս, ծագէ՛ արուսեակ, Ծագէ՛ մեր վրայ, չլինի կորուստ. Թուրքն յարձակեցաւ բազում զօրքերով, Սասուն լեցուեցաւ լաց ու կոծերով։ Ոմանք կիսամեռ ինկած կը մարին, Օգնութեան համար երկինք կը նային, Ո՜վ Սասուն, …

 • Aram Aramyani Yerkuh | Panditz Trnern Eyin Yotuh Yelkerov, Yelkerov

  Paul Baghdadlian – Azk Siretsek – Pandis Trneruh George Tutunjian – Compilation – Aram Aramiani Yerkeh Aram Aramyani Yerkeh Արամ Արամեանի Երգը Բանտիս դռներն էին եօթը ելքերով, ելքերով. Շէնքն էր ամուր , պատած երկաթ, քարերով, քարերով։ Յանկարծ լսուաւ դռներու ձայն …