Tsayn Dour Ov Fedah | Tzayn Dour Ov Fedah, Intchou Yes Drdoum

George Tutunjian – Heghapokhagan Yerker – Tzayn Door Ov Feda
Karnig Sarkissian – Ho Hee Tah – Tzayn Door Ov Feda
George Tutunjian – Compilation – Tzayn Dur Ov Fedah
George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Tzayn Door Ov Feda
Joseph Krikorian – Artarutyun – Tsayn Dour Ov Fedah
Ձայն տուր, ո՚վ ֆիտայ

Ձայն տուր, ո՚վ ֆիտայ, ինչո՞ւ ես տրտում,
Լուռ ու մունջ—նստած, երկար մտածում,
Աւա՜ղ, երկար մտածում,
Տխուր, երկար մտածում։

Շարժեցէ՚ք տղերք սուրեր շողշողուն,
Թափեցէք կրակ թշնամեաց գլխուն,
Գազան թշնամեաց գլխուն,
Դաժան թշնամեաց գլխուն։

Թափենք մեր արիւն իբրեւ ախոյեան,
Լինի առաջնորդ մեր ազատութեան,
Սիրուն մեր ազատութեան,
Անուշ մեր ազատութեան։

Շտապե՚նք, ընկերներ, խմբուիլ միատեղ,
Մետաքսէ դրօշակ ծածանի այնտեղ,
Թող միշտ ծածանի այնտեղ,
Սիրուն ծածանի այնտեղ։

Պարզեցէ՚ք դրօշ վեհ Դաշնակցութեան,
Լինի առաջնորդ մեր ազատութեան,
Սիրուն մեր ազատութեան,
Անուշ մեր ազատութեան։

Քանի այսպէս է հայը խղճալի,
Զինուած պիտ լինի ամբողջ ֆետայի,
Սիրուն ամբողջ ֆետայի,
Կտրիճ ամբողջ ֆետայի։

Tzayn Dour Ov Fedah

Tzayn dour ov Fedah, intchoo yes drdoum
Loor ou moontch nsdadz, ergar mdazoum
Avagh yergar mdadzoum
Dkhour yergar mdadzoum

Sharjetsek dgherk dourer shoghshoghoun
Tapetsek grag tshnamyats klkhoun
Kazan tshnamyats klkhoun
Tajan tsnamyats klkhoun

Tapenk mer aryuin iprev akhoyan
Lini aratchnort mer azadoutyan
Seroun mer azadoutyan
Anoush mer azadoutyan

Shdabenk engerner, khmpveel miyadegh
Medaksi troshag dzadzani ayndegh
Togh mishd dzadzani ayndegh
Siroun dzadzani ayndegh

Barzek trosh veh Tashnagsoutyan
Lini aratchnort mer azadoutyan
Siroun mer azadoutyan
Anoush mer azadoutyan

Kani aysbes eh hayuh khghjanli
Zinvadz bid lini ampogtch Fedayi
Siroun ampoghtch Feday
Gdrigj ampoghtch Feday


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *