Lerner Hayreni | Akh Inchkan Inchkan Garodol Em Tsez

Karnig Sarkissian – Zgush Gortsir Hayastanum – Lerner Hayreni
George Tutunjian – Compilation – Lerner Hayreni
Լեռներ Հայրենի

Ա՜խ, ինչքա՜ն, ինչքա՜ն կարօտել եմ ձեզ,
Սիգապանծ լեռներ հայոց աշխարհի,
Վազել եմ, յոգնել ձեր լանջերում ես,
Իմ լեռնե՛ր, լեռնե՛ր, լեռնե՛ր հայրենի։

Ձեր գագաթներից ամպերն են սահել
Ինչպէս ձորն իջնող հոտը գառների,
Կ՚ուզէի հիմա ձեր գրկում լինել,
Ձեզ փարուել նորից, լեռներ հայրենի։

Զմրուխտեայ լեռներ, սիրտս ձեզ թողի
Ու ինձ հետ տարայ բոյրը վարդերի,
Իմ երակներում ուժն է մայր հողի,
Իմ լեռներ, լեռներ, լեռներ հայրենի։

Lerner Hayreni

Akh intchkan intchkan garodel em kez
Sikabants lerner hayots ashkhari
Vazel em hoknel tser lantcheroum yes
Im lerner lerner lerner hayrenik

Tser kakatnerits ambern en sahel
Intchbes tzorn itchnogh hoduh karneri
Gouzeyi hima tzer krgoum linel
Tsez parvel noritz lerner hayrenik

Tsmroukhdya lerner sirdus tsez toghi
Ou indz hed dara pouyruh varteri
Im eragneroum oujn mayr hoghin
Im lerner lerner lerner hayrenik


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Lerner Hayreni | Akh Inchkan Inchkan Garodol Em Tsez”

  1. ishkhan Avatar
    ishkhan

    long live ARMENIANS,ARMENIA AND OUR SONGS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *