Gigon | Zookhd Yez Oonim, Dzakhou Gou Dahm

George Tutunjian – Compilation – Gigon
Paul Baghdadlian – Azk Siretsek – Gigon
Karnig Sarkisian – Hooshere – Gigon
Shahe Sekayan – Kez Tashnagtzutioun – Gigon
Badaniyin Kirkeh – Gigon
Joseph Krikorian – Artarutyun – Gigon
Կիկոն

Ջուխտ եզ ունեմ, ծախու կու տամ,
Քանի որ տան՝ պիտ ծախեմ,
Զիմ Կիկոյին թիւֆէնկ մ՚առնեմ,
Տանեմ գրեմ ֆեդայի։

Երեք ամիս մնաց՝ ըլլայ
Թամամ քսան մէկ տարու,
Ի՞նչն է պակաս զիմ Կիկոյին,
Որ չեն գրեր ֆեդայի։

Ելի՛ր, լաօ, զէնքդ վերցուր.
Թողունք մեր շահն, աշխատանք,
Օտարէն մեզ ֆայտայ չկայ,
Ելի՛ր, սազէ՛ քո թիւֆէնկ։

Ո՛վ Տէր Աստուած, հոգիս չառած,
Ես զիմ Կիկոն տեսնէի
Թեւին թիւֆէնկ, դոշին ֆիշէնկ,
Ա՜խ, այն օրը մեռնէի։

Gigon

Zookh yez oonim, dzakhou gou dam
kani vor dan bid dzakhem
Zim Gigoyin tyufeng marnem
Danem krem Fedayi

Yerek ami mnaz ullah
Tamam ksan meg daroo
Intchn eh bagas zim Gigoyin
Vor tchen krir Fedayi

Yelir lao, zenkut vertsoor
Toghoonk mer shahn ashkadank
Oaren mez fayday tchga
Yelir sazeh ko tyufeng

ov Der Asdvadz, hokis tcharadz
yes zim Gigon desneyi
Tevin tyfeng, toshin fisheng
Akh ayn oruh merneyi

Comments

One response to “Gigon | Zookhd Yez Oonim, Dzakhou Gou Dahm”

  1. VAN ARMENYA Avatar

    Asiga YOUTUBE-in vra desek.
    http://www.youtube.com/watch?v=nARZriBOg7M
    Shahe Sekayan on YOUTUBE!
    Gigon | Zookhd Yez Oonim, Dzakhou Gou Dahm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *