Menk Angeghdz Zinvor Enk | Menk Angeghdz Zinvor Enk, Arants Ee Vidjag

George Tutunjian – Heghapokhagan Yerker – Menk Angegts Zinvor Enk

Karnig Sarkissian – Lisbon 5 – Menk Angeghts Zinvor Enk

Joseph Krikorian – Artarutyun – Menk Angeghdz Zinvor Enk

Badaniyin Kirkeh – Menk Angeghtz Zinvor Enk

Մենք Անկեղծ Զինուոր Ենք

Մենք անկեղծ զինուոր ենք,առանց ի վիճակ,
Ուխտել ենք ծառայել երկար ժամանակ.
Պարսկաստանի խորքից եկել է նամակ,
Գնում ենք բարով,կ՝ուշանանք տարով,
Արիւն,սուր ու հուր,պատերազմի դաշտ կը սպասեն մեզի։

Դուշմանը մեզ տուեց ջան ֆետա անուն,
Այդ անուան համաձայն տեսաւ զօրութիւն,
Մենք չենք ուզեր ազատ կամքի բռնութուն,
Ուխտել ենք կռուիլ, այդ սիրով մեռնիլ,
Համոզուած ենք,որ միայն զէնքով կայ հայոց փրկութիւն։

Ստամբոլը պիտի լինի արեան ծով,
Ամէն կողմից կռիւ կը սկսի շուտով.
Կոտորենք Բաշկալա անցնենք հեշտ կերպով,
Աջից Վարդանը,ձախից Իշխանը,
Գրաւենք Աղբակ,տարածենք սարսափ,փա՜ռք Դաշնակցութեան։

Բաշկալա գաւառում,այն պատերազմին,
Աւելի մեծ սարսափ տիրեց Սուլթանին,
Քաջ Զէյթունը յաղթեց վատ չար գազանին,
Կեցցէ՛ Զէյթունը,խրոխտ Սասունը,Դաշնակցութիւնը
Բախտաւոր օրեր,պարծանք հայ ազգին։

Menk Angeghdz Zinvor Enk

Menk angeghdz zinvor enk, arants ee vidjag.
Oukhdel enk dzarayel yergar jamanag,
Barsgasdani khorkits yegel eh namag,
Knoum enk parov, goushanank darov,
Aryun sour ou hour, baderazmi tashd
Gusbasen mezi.

Toushmanuh mez dvets chan Feday anoun,
Ayt anvan hamatsayn desank zoroutioun,
Menk chenk ouzoum azad gamki prgoutioun,
Oukhdel enk grvel, ayt sirov mernel,
Hamozvadz enk, vor myiain zenkov gah
Hayots prgoutioun.

Sdampouluh bidi lini aryan dzov,
Amen goghmits griv gusgusi shoudov,
Gotourits Pashgala antsnenk heshd gerbov,
Achits Vartanuh, tsakhits Ishkhanuh,
Kravenk Aghpag, daradzenk sarsap,
Park Tashnagtsoutian.

Pashgala kavaroum, ayn baderazmin,
Aveli medz sarsap direts soultanin,
Kach Zeitounuh haghtets vad char kazanuh,
Getseh Zeitounuh, khrokhd Sassounuh,
Tashnagtsoutiounuh Pakhdavor orer
Barkevets Hayoun


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Menk Angeghdz Zinvor Enk | Menk Angeghdz Zinvor Enk, Arants Ee Vidjag”

  1. Էդվարդ Avatar
    Էդվարդ

    Նախ շնորհակալութիւն եմ յայտնում հայ երգը հասանելի դարձնելու Ձեր ազգանւէր և կարևոր գործունէութեան համար, ապրէք:
    Եթէ կարելի է մէկ ուղղում Մենք Անկեղծ Զինւոր Ենք երգի կապակցութեամբ: Երրորդ տան երրորդ տողը պիտի սկսի Կոտորից (Կարսից հարաւ-արևմուտք տեղավայր) Բաշկալա:
    Բարին ընդ Ձեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *