Zov Arek | Nazelis Te Knadz E Toghek Kna Zov Arek

Vosbikian Band – Volume 9 – Zov Arek
Զով Արէք

Նազելիս թէ քնած է, թողէք քնի զով արէք,
Ա՜խ սէրս թէ արթնանայ, ժպիտն աչքին զով արէք,
Դէմքը չքնաղ մի հուր վարդ, սուրբ օճախի ջահ է նա.
Գուցէ ն աիր երազում, ինձ կը տեսնի զով արէք։

Սարի մարմանդ հովիկներ, օրօրացող ցողիկներ
Գարնանաբոյր նազելու բարի դէմքին զով արէք։

Ես էլ նստեմ էս հովին, լուսնի շողին տաղ հիւսեմ.
Եարիս դուռը էս գիշեր, սիրոյ հէքիաթով լցնեմ.
Նա իմ կեանքն է քաղցրանուշ, կ՚ուզենամ միշտ լաւ տեսնեմ.
Երբ արթնանայ մուրազով շողեր հագնի զով արէք։

Սարի մարմանդ հովիկներ, օրօրացող ցողիկներ
Գարնանաբոյր նազելու բարի դէմքին զով արէք։

Գուսան Աշոտ սուրբ ծէքին կաքու եարդ արթնանայ.
Ամպի թեւից թեւ առած՝ գոհարներով բարձրանայ.
Շաղ է իջել երեսին թէ երկնային մանանայ.
Սարից իջնող պաղ ջրեր, հարազատիս զով արէք։

Սարի մարմանդ հովիկներ, օրօրացող ցողիկներ
Գարնանաբոյր նազելու բարի դէմքին զով արէք։

Գուսան Աշոտ

Zov Arek

Nazelis te knadz eh, toghek kni zov arek
Akh sers te artnana jbidn atchkin zov arek
Temkuh tchknagh mi hour vart, sourp odjakhi tche e na
Kouze na yir erazoum, indz ge desni zov arek

Sari marmant hovigner orazogh zoghigner
Karnanapuir nazelou pari temkin zov arek

Yes el nsdem es hovin lousni shoghin dagh huisem
Yaris touruh es kisher siro hekyatov lznenk
Na im gyankn e kaghtsranous gousenam mishd lav desnem
Yerp artnana mourazov shogher hakni zov arek

Sari marmant hovigner orazogh zoghigner
Karnanapuir nazelou pari temkin zov arek

Kousan Ashod sourp tsekin gakou yart artnana
Ambi tevez tev aradz koharnerov partsrana
Shagh e itchel yeresin te ergnayin manana
Saritz itchnogh bagh tchrer, harazadis zog arek

Sari marmant hovigner orazogh zoghigner
Karnanapuir nazelou pari temkin zov arek


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *