Yotuh Yergar Dari | Yotuh Yergar Dari Serut Srdis Metch

Levon Katerjian – Yotuh Yergar Dari
Yeghia Sanossian – Dzaghig Yes Tou Hodov – Yote Yergar Dari
Samvel Sahakyan – Chem Karog – Yot Yerkar Tari
Եօթը Երկար Տարի

Եօթը երկար տարի, սէրդ սրտիս մէջ,
Կանչում եմ եար արի, արի հովի հետ։
Վարդերի մէջ բացուել բերի ես դարձել,
Ամէն հարսի քօղը, դէմքիդ ես քաշել։

Արի արի սիրելիս, ծտից թեւ առ, շուտ արի,
Ամէն քեզ յիշելիս, սիրտս է լալիս։

Եկան ասին վեր կաց, գարնանամուտ է ,
Հենց իմացայ եար ջան, կողքինս դուն ես.
Ելայ սարը եար ջան, նամակդ բացի.
Նամակդ կարդացի ու մենակ լացի։

Նամակ գրէ սիրելիս, ծտից թեւ առ շուտ արի,
Ամէն քեզ յիշելիս, սիրտս է լալիս։

Yotuh Yergar Dari

Yotuh yergar dari, sert sdris metch
Gantchvoum em yar ari, ari hovi hed
Varteri metch patsvel peri es tartsel
Amen harsi toghe temkit es kashel

Ari ari sirelis dzdits tev ar shoud ari
Amen kez hishelis sirds e lalis

Yegan asin ver gaz karnanamoud eh
Hents imatsav yar tchan goghkins toun es
Yela sare yar tcha namagt patzi
Namagt gartazi ou menag latzi

Namag kre sirelis dzdits tev ar shoud ari
Amen kez highelis sirds eh lalis


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *