Yes Kezanits Heratsa | Yes Kezanits Heratsa Tchahel Tchivan Dzeratsa

adiss-harmandian-yes-kezanits-heratsa
Harout Pamboukjian – Hayi Achker – Ahavasik
Adiss Harmandian – Yesterday & Today – Es Kezanits Heratsah
Ես Քեզանից Հեռացայ

Ես քեզանից հեռացայ,
Ջահել ջիւան ծերացայ,
Զուլալ սէրս դուն տարիր
Ում համար ինձ տանջեցիր։

Հիմա եկայ ասել թէ
Էլ չեմ ապրիր առանց քեզ։

Առանց քեզ չեմ դիմանայ
Ինձ մի թողնի հեռանայ
Դու իմ սէրն ես կեանքն ես իմ
Որ օրերիս կեանք տուիր։

Հիմա եկայ ասել թէ
Էլ չեմ ապրիր առանց քեզ։

Սէրս ետ տուր անաստուած
Յիշիր օրերն մեր անցած
Առաջուայ պէս իրար հետ
Անհուն սիրով առ յաւէտ։

Հիմա եկայ ասել թէ
Էլ չեմ ապրիր առանց քեզ։

Yes Kezanits Heratsa

Yes kezanits heratsa
Tchahel tchivan dzeratsa
Zoulal sers toun darir
Oum hamar indz dantchezir

Hima yega asel teh
El tchem abrir arants kez

Arants kes tchem timana
Indz mi toghni herana
Tou im sern es gyankn yes im
Vor oreris gyank dvir

Hima yega asel teh
El tchem abrir arants kez

Sers yed dour anasdvadz
Hishir orern mer antsaz
Aratchva bes irar hed
Anhoun sirov ar haved

Hima yega asel teh
El tchem abrir arants kez


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *