Yerk Kinou Masin | Ourakh Gyanki Ungern Em Yes

Երգ Գինու Մասին

Ուրախ կեանքի ընկերն եմ ես,
Ես գինին եմ, գինին, գինին.
Մի թաս գինին մի կեանք է քեզ,
Մէկից աւելն ահ է կեանքին։

Մի թասը լաւ է,
Երկուսը բաւ է,
Բայց լաւ իմացիր,
Երրորդը ցաւ է։

Ով խմում է հատիկ հատիկ,
Նա դառնում է նռան հատիկ,
Ով խմում է բազմապատիկ,
Նա զարկուում է պատէպատիկ։

Մի թասը լաւ է,
Երկուսը բաւ է,
Բայց լաւ իմացիր,
Երրորդը ցաւ է։

Կեանքում այսպէս ամէն մի բան
Չա’ի մէջ է միշտ գեղեցիկ.
Նոյնիսկ բաժակն ուրախութեան
Իր չա’ն ունի, անչա’ մարդիկ։

Մի թասը լաւ է,
Երկուսը բաւ է,
Բայց լաւ իմացիր,
Երրորդը ցաւ է։

Խօսք՝ Յ.Շիրազի
Երաժ.Յ.Թորոսեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

One response to “Yerk Kinou Masin | Ourakh Gyanki Ungern Em Yes”

 1. Hovig Avatar
  Hovig

  3-րդ տուն
  ————–
  Կեանքում այսպէս ամէն մի բան
  Չափի մէջ է միշտ գեղեցիկ.
  Նոյնիսկ բաժակն ուրախութեան
  Իր չափն ունի, անչափ մարդիկ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *