Yeghnigi Bes Dour Mi Ashe | Al Yerest Ala Eh Patsvadz Garmir Lala Eh

Եղնիկի Պէս Ծուռ Մի Աշէ

Ալ երեսդ ալա է,
Բացուած կարմիր լալա է,
Նայուածքդ, սիրուն աղջիկ,
Գլխիս դարդ ու բալա է։
Եղնիկի պէս ծուռ մի աշէ, սիրուն ջան,
Ջահել սիրտս դու մի մաշէ, սիրուն ջան։

Այրող Սէրդ սառել է,
Սիրտդ ինձնից դառել է,
Էդ քո նայել, ժպտալդ
Խելքս գլխիցս առել է։
Եղնիկի պէս ծուռ մի աշէ, սիրուն ջան,
Ջահել սիրտս դու մի մաշէ, սիրուն ջան։

Գուսան Հաւասի

Yeghnigi Bes Dour Mi Ashe

Al yerest ala eh
Patsvadz garmir lala eh
Nayvadzkt siroun aghtchig
Klkhis tart ou pala eh
Yeghnigi bes dzour mi ashe siroun tchan
Tchael sirds tou mi mashe siroun djan

Ayrogh sert darel e
Sirdt indnitz tarel eh
Et ko nayel jbdalt
Khelks klkhitz arel e
Yeghnigi bes dzour mi ashe siroun djan
Tchael sirds tou mi mashe siroun djan


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

One response to “Yeghnigi Bes Dour Mi Ashe | Al Yerest Ala Eh Patsvadz Garmir Lala Eh”

  1. Ashugh Boston Avatar
    Ashugh Boston

    Yeghnigi Bes Dzour Mi Ashe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *