Yegek Yerevan | Mer Keghetsig Kari Varte Kaghak

Եկէք Երեւան

Մեր գեղեցիկ քարի վարդէ քաղաք
Մեր վեհութեան, ‘առքի երազ, նոր Երեւան
Յաւէտ մեզ համար կարօտի աղբիւր
Միակ քո սէրը Երեւան
Ամէն Հայի համար օթեւան
Եւ լոյս քաղաք մեր ցնծութեան։

Հիւր են գալիս մարդիկ մեզ մօտ
Մեր տնից գոհ հեռանում
Մասիս սարի հովանու տակ
Ծով կրակ կայ անմարում։

Մեր տուն եկէք կարօտ սրտով միղտ հիւր
Լի սեղաններ երգով, գինով ծով կը լինի
Յետոյ երբ դուք հայի երգերը լսէք
Ազնիւ մեր հողը կը սիրէք
Եկէք միշտ մենք սպասում ենք հիւրի
Եկէք, եկէք ծով խնդութեան։

Հիւր են գալիս մարդիկ մեզ մօտ
Մեր տնից գոհ հեռանում
Մասիս սարի հովանու տակ
Ծով լոյսեր, իմ Երեւան։

Երաժշտ. Մելիք Մավիսաքալեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *