Yar Yar Yar | Ari Indz Mod Tsavt Danem

Եար, Եար, Եար

Արի ինձ մօտ, ցաւդ տանեմ,
Ես քո սիրած եարալին եմ,
Եար, եար, եար, եար,
Հերիք է որ նազդ տանեմ
Սիրոյ ճամբին սազս զարնեմ
Եար, եար, եար, եար։

Խանգարում են ինձ հետ կաց
Սէրդ մի թողնի, եար բալա,
Եար, եար, եար, եար,
Ձեռքս կ՝առնեմ իմ հոգ ու վախ
Քեզ կը սպասեմ մինչեւ ամառ
Եար, եար, եար, եար։

Գուսան Ռազմիկ


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *