Vartan | Im Hayrenyatz Hoki Vartan

Վարդան

Իմ Հայրենեաց հոգի Վարդան,
Հոգիս հոգւոյդ եղնի ղուրպան.
Որ Տղմուտի ափերի քով,
Վաթսուն հազար կտրիճներով
Զարկիր, զարկուար, ինկար քաջ քաջ
Պարսիկ սփռած ի ձախդ ու յաջ։

Իմ Հայրենեաց արե՛ւ, Վարդան,
Արեւս ար՚ւուդ եղնի ղուրպան։

Աւետարանն ու խաաաչն առիր,
Տարիր յերկինս բարձրացուցիր,
Եւ դուն ալ հետ թողիր գացիր,
Անուշ արեւդ հողին տուիր,
Որ Հայրենեաց շողայ արեւ
Շաւարշանայ դաշտին վերեւ։

Իմ Հայրենեաց արե՛ւ, Վարդան,
Արեւս ար՚ւուդ եղնի ղուրպան։

Արիւնդ կարմիր կարմիր թափուաւ,
Դաշտ ու ծաղիկ ներկուեցաւ,
Լուսնակն ելաւ ամպի տակից,
Պաղ պաղ թափեց ցօղիկն յաչից,
Որ Հայրենեաց վարդեր բացուին,
Պլպուլն երգէ դրախտի սարին։

Իմ Հայրենեաց արե՛ւ, Վարդան,
Արեւս ար՚ւուդ եղնի ղուրպան։

Vartan

Im Hayrenyatz hoki Vartan
Hokis hokvooyt yeghni ghoorban
Vor Dzmoodi akheri kov
Vatsoon hazar gdrignerov
Zarger, zargvar, ungar katch katch
Barsig zpradz eh dzakht oo atch

Im Hayrenyatz arev, Vartan
Arevs ar’vooyt yeghni ghoorban

Avedarann oo khatchn arir
Darir yergins partsrazoodzir
Yev toon al hed toghir katzir
Anoosh arevt hoghin dvir
Vor Hayrenyats shogha arev
Shavarshana tashdin verev

Im Hayrenyatz arev, Vartan
Arevs ar’vooyt yeghni ghoorban

Aryunuht garmir garmir tapvav
Tashd oo dzaghig nergvetsav
Loosnagn yelav ambi dagits
Bag bag tapets dzoghign hatchetz
Vor Hayrenyats varter patsvin
Blbooln yerkeh trakhdi sarin

Im Hayrenyatz arev, Vartan
Arevs ar’vooyt yeghni ghoorban


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *