Vart Es Te Pal | Tchkidem Tou Vart Es Te Pal

Վարդ Ես Թէ Բալ

Չգիտեմ դու վարդ ես թէ բալ
Բայց վարդի պէս բոյր ես տալիս,
Հենց ուզում եմ քեզ մօտենալ,
Ինձ ասում ես՝ զուր ես գալիս։

Թէ իմ գալը զուր է ազիզ,
Էլ դու ինչո՞ւ բոյր ես տալիս,
Առանց այդ էլ վառուած սրտիս
Նորից կրակ, հուր ես տալիս։

Սիրտ ունես դու սրտով կը զգաս,
Ինձ չես թողնի երազներում
Դու ժպտալով գիրկս կը գաս
Քանի որ քեզ սիրտս է սիրում։

Թէ իմ գալը զուր է ազիզ,
Էլ դու ինչո՞ւ բոյր ես տալիս,
Առանց այդ էլ վառուած սրտիս
Նորից կրակ, հուր ես տալիս։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *