Ur Es | Garun E Bacvel En Tsaghikner Sirun

Tata – Andzrev E Ekel – Ur Es…

Garun e bacvel en tsaghikner sirun
Vararele ou karkachum e arun
Vortegh es ay sirun
Yes kez em voronum
Molorvel em es handerum
Vortegh es ay sirun
Yes kez em voronum
Yes kez em kanchum ou kez em karotum

Ko siro hamar
Menak kez hamar
Ke yerkem yerker antiv anhamar(2x)

Yes kez, sirel em ur es ur es
Kyankis muraze du es du es
Angin, annman es

Yes kez, sirel em ur es ur es
Kyankis muraze du es du es
Angin es, annman es

Txur em aranc kez maral jan ari
Du es amena lave es ashxari
Yerani tesney
Karotes arney
Grkey, che bajanvey
Yerani tesney
Karotes arney
Yerani paxtsney mer tun taney

Ko siro hamar
Menak kez hamar
Ke yerkem yerker antiv anhamar

Et sirut hamar
Menak kez hamar
Ke yerkem yerker antiman hamar

Yes kez, sirel em ur es ur es
Kyankis muraze du es du es
Angin, annman es(2x)

Ko siro hamar
Menak kez hamar
Ke yerkem yerker antiv anhamar(2x)

Yes kez, sirel em ur es ur es
Kyankis muraze du es du es
Angin, annman es(3x)

Yes kez, sirel em ur es ur es
Kyankis muraze du es du es
Angin es, annman es

Ur es, angin es annman es(2x)


Posted

in

, ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *