Trvralen Kalis Ek | Trvralen Kalis Ek Aghpuritz Tchour Danelou

Թռվռալէն Գալիս Էք

Թռվռալէն գալիս էք
Աղբիւրից ջուր տանելու,
Աղաչանքս լսեցէք,
Ուր է, եարս չի գալու։

Քանի օրէ մն կը գամ,
Իմ արեւին վայ կը տամ,
Ոչխարքս անտէր թողած,
Եարիս ետեւից ընկած։

Ջան աղջիկներ, խղճացէք,
Ինձ մի պատասխան տուէք,
Եարաբ գալիս ձեզ տեսաւ,
Տեսաւ, թէ չէ, բան չասաւ։

Գուսան “իլօ


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Trvralen Kalis Ek | Trvralen Kalis Ek Aghpuritz Tchour Danelou”

  1. Hovig Avatar

    The first word should be tRvralen; not tovralen.

  2. admin Avatar
    admin

    Thanks for the correction!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *