Tou Yegar Ourishi Hed | Ko Ganatch Gyankitz Amen Antzortitz

Դու Եկար Ուրիշի Հետ

Քո կանաչ կեանքից ամէն անցորդից
Ամէն ճամբորդից ես հարցմունք արի,
Անմար կրակով ելայ քո ճամբան,
Վարդեր շաղ տուի, ծով ծաղկունք արի։

Դու եկար ուրախ ուրիշ եարի հետ,
Ուրիշ խորթի հետ, ուրիշ եարի հետ,
Լաց եղայ ես իմ բախտի քարի հետ,
Ծաղկանց շաղերը ես արցունք արի։

Սարերը ասին՝ եարդ գալիս է,
Ջոլերը ասին՝ եարդ գալիս է,
Սիրտս խաղ արա դեռ գարունք արի,
Եարերը ասին՝ եարդ գալիս է
Սիրտս խաղ արա, դեռ գարունք արի։

Դու եկար ուրախ ուրիշ եարի հետ,
Ուրիշ խորթի հետ, ուրիշ եարի հետ,
Լաց եղայ ես իմ բախտի քարի հետ,
Ծաղկանց շաղերը ես արցունք արի։

Երաժ.Ա.Խաչատուրեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *