Tou Noritz Yegel Es | Tou Noritz Yegel Es Intch Anem

Adiss Harmandian – Kisher E Kisher – Tou Noritz Yegeles
Դու Նորից Եկել Ես

Դու նորից եկել ես,ի՞նչ անեմ,
Ես այնպէս սիրել եմ քո հոգին,
Գերել ես հայեացքով քո անեզր
Ու կապել քո սիրոյ հմայքին։

Քեզ երկար,շատ երկար եմ սիրել,
Ու թաքուն արտասուել քեզ համար,
Դու նորից եկել ես,— քեզ սիրե՞մ,
Քեզ սիրե՞մ,քեզ սիրե՞մ, ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Չիգիտես ի՞նչ անես, ո՞ւմ սիրես,
Դու խենթ ես,խենթ աղջիկ մի լուսէ
Ես էլ քեզ խենթի պէս եմ սիրել,
Բայց քեզնից երբեք սէր չեմ տեսել։
Դու խենթ ես,խենթ աղջիկ,բայց հիմա
Դու նորից եկել ես,ի՞նչ անեմ,
Ես էլ խենթ եմ դառել ակամայ,
Քեզ նորից սիրել եմ,ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Քեզ սիրե՞մ,քեզ սիրե՞մ,ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Խօսք՝ Դեւի
Երաժշ.՝ Ն. Գալանտէրեանի

Tou Noritz Yegel Es

Tou noritz yegel es, intch anem
Yes aynbes sirel em ko hokin
Kerel es hayatskov ko anezr
Ou gabel ko sirou hmaykin

Kez yergar, shad yergar em sirel
Ou takoun ardasvel kez hamar
Tou noritz yegel es – kez sirem
Kez sirem kez, kez sirem, intch anem
Atchkers ter tats en mintch hima

Tchikides intch anem, oum sires
Tou khent es, khent aghtchig mi louse
yes el kez khenti bes em sirel
Paytz keznits yerpek ser tchem desnel
Tou khent es, khent aghtchig payts hima
Tou noritz yegel es, intch anem
Yes el khent em tarel agama
Kez noritz sirel em, intch anem
Atchkers ter tats en mintch hima

Kez sirem, kez sirem, intch anem
Atchkers ter tats en mintch hima


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *