Tou Ints Hamar | Karnan Hed Tou Yegel Es Indz

Դու Ինձ Համար

Գարնան հետ դու եկել ես ինձ,
Քաղելով անուշ բոյրը ծաղիկներուն,
Ուզում ես դու լսել կրկին,
Ասած խօսքերս գրուած մէջն իմ սրտին։

Դու ինձ համար գարնան ծաղիկ մ՚ես աննման,
Բոյրդ անգին վառում է ինձ կրակի նման։

Նայում ես ինձ դէմքով ժպտում,
“նտռում ես սէրը մէջն իմ աչքերուն
Քեզ ասացի թէ սիրում եմ
Քո մօտ գալով սիրունս քեզ կրկին կ՚ասեմ։

Խօսք եւ Երաժ.
Գ.Գզիրեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *