Tello | Kna Kna Kalis Em Tello, Yes Ko Tarke Dalis Tchem Tello

Harout Pamboukjian – Heratzadz Engerner – Aman Telo
Nune – Kavare Mer – Aman Telo
Թելլո

Գնա, գնա, գալիս եմ,
Թելլո,
Ես քո թարգը տալիս չեմ,
Թելլո:

Աման, Թելլո, Թելլո ջան,
Սիրուն Թելլո, Թելլո ջան,
Թելլո:

Ես ի՞նչ անեմ. դուն արիր,
Թելլո,
Զոռով սավդի տեր արիր,
Թելլո:

Աման Թելլո, Թելլո ջան,
Սիրուն Թելլո, Թելլո ջան,
Թելլո:

Գնանք արտը, չանաք անենք,
Թելլո,
Դառնանք տունը, հանաք անենք,
Թելլո:

Աման, Թելլո, Թելլո ջան,
Սիրուն Թելլո, Թելլո ջան,
Թելլո:

Tello

Kna kna kalis em
Tello
Yes ko tarke dalis tchem
Tello

Aman Tello, Tello djan
Siroun Tello, Tello djan
Tello

Yes intch anem toun arir
Tello
Zorov savti der arir
Tello

Aman Tello, Tello djan
Siroun Tello, Tello djan
Tello

Knank arde tchanak anenek
Tello
Tarnank doune hanak anenek
Tello

Aman Tello, Tello djan
Siroun Tello, Tello djan
Tello


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *