Takvori Mer Tous Ari | Takvori Mer Tous Ari Des Te Intcher Enk Pere

Nune – Kavare Mer – Takvori Mer Tours Ari
Թագվորի Մեր Դուս Արի

Թագվորի մեր դուս արի
Տես, քե ինչեր ենք բերե.
Թագվորի մեր դուրս արի
-Քե գլուխ դմպող ենք բերե
-Քե լվացք անող ենք բերե.
-Գրդնակ անող ենք բերե
-Քե տաշտ մաքրող ենք բերե
-Քե հաց թխող ենք բերե
-Ցամ լվացող ենք բերե
-Կարկատան անող ենք բերե
-Սոլեր շտկող ենք բերե
-Քե բուրդ գզոզ ենք բերե
-Ճախրակ մանող ենք բերե:

Takvori Mer Tous Ari

Takvori mer tous ari
Des te intcher enk pere
Takvori mer tours ari
– Ke kloukh tmbogh enk pere
– Ke lvatsk anogh enk pere
– Krtnag anogh enk pere
– Ke dashd makrogh enk pere
– Ke hats tkhogh enk pere
– Ham lvatsokh enk pere
– Gargadan anogh enk pere
– Soler shdgogh enk pere
– Ke pourt kzots enk pere
– Djakhrag manogh enk pere


Posted

in

, , ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *