Tag: Johnny Roubian

  • Ashough Em | Ashough Em Et Ko Sev Sev Atcherit

    Adiss Harmandian – Greatest Hits – Ashougem Adiss Harmandian – Yesterday & Today – Ashough Em Seda Aznavour – [07] Ashough Em Johnny Roubian – Ashoughem Աշուղ Եմ Աշուղ եմ էդ քո սեւ—սեւ աչերիդ, Էդ անուշ լեզուիդ,կեռ—կեռ ունքերիդ, Մուշ ու …