Siroum Em Yes | Siroum Em Krktchazogh

Սիրում Եմ Ես

Սիրում եմ քրքջացող
Հայաստանի աղբիւրները
Արագածի գիշերուայ պէս
Իմ սիրուհու թուխ աչերը,
Նրա գանգուր սեւ վարսերը։

Սիրում եմ ես իմ հայրենի
Արարատեան անուշ բերքը,
Կաքաւաքայլ աղջիկների
Հարսանիքի երգն ու պարը,
Լուսնկահեր զով գիշերը։

Սիրում եմ ես մեր կոլխոզի
Ծով արտերի անուշ բերքը,
Ուրախ երգով դաշտից դարձող
Իմ հայրենի աղջիկների
Հազարախինդ նոր խաղերը։

Սիրում եմ ես հայրենիքիս
Աշխատանքի հերոսներին,
Դազկահների բերքը գրակծ,
Իմ նորարար ընկերներին,
Նոր կեանք,նոր խինդ կերտողներին։

Խօսք եւ Երաժ.
Հ.Յակոբեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *