Shogher Djan | Ambel A Dzuyn Tchi Kalis, Shogher Djan

Gor Mkhitarian – Acoustic Folklore – Shogher jan
Alla Levonyan – Msho Aghchig – Shogher Jan
Apo – Armenian Dance – Shogher Jan
Շողեր Ջան

Ամպել ա, ձիւն չի գալիս, Շողեր ջան,
Սարիցը տուն չի գալիս, Շողեր ջան,
Դու շորորայ, դուն Օրորայ, Շողեր ջան,
Ամպի տակին ձիւն կերեւայ, Շողեր ջան,

Սիրտս կրակով լցուած, Շողեր ջան,
Աջքերիս քուն չի գալի, Շողեր ջան,
Դու շորորայ, դուն օրորայ, Շողեր ջան,
Ամպի տակին ձիւն կերեւայ, Շողեր ջան։

Հուրք ա թափում վերիցը,
Ես վառայ քո սէրիցը,
Վարդավառին ինձ համար
Ձիւն բեր դու սարերիցը։

Shogher Djan

Ambel a dzuyn tchi kalis, Shogher djan
Saritze doun tchi kalis, Shogher djan
Tou shorora, toun orora, Shogher djan
Ambi dagin dzuyn gereva, Shogher djan

Sirds gragov ltsvadz, Shogher djan
Atchkeris koun tchi kalis, Shogher djan
Tou shorora, toun orora, Shogher djan
Ambi dagin dzuyn gereva, Shogher djan

Hourk a tapoum veritze,
Yes vara ko seritze
Vartavarin indz hamar
Dzuyn per tou sareritze


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *