Sev Atchya Aghtchig | Ay Sev Atchkerov Aghtchig, Kaghtsr Batcherov Agtchig

Vatche – Hishadagner – Sevatchia Aghchig
Kohar Symphony Orchestra & Choir – Ay Sev Acherov Aghjik & Galis Es, Galis Es
Seda Aznavour – Sev Atchya Aghtchig
Ay Sev Acherov Aghchig
ԱՅ ՍԵՒ ԱՉԵՐՈՎ ԱՂՋԻԿ

Այ սեւ աչքերով աղջիկ,
Լա, լա, լա, լա, լա, լա,
Լա, լա, լա, լա, լա, լա.
Քաղցր պաչերով աղջիկ,
Լա, լա, լա, լա, լա, լա,
Լա, լա, լա

Ողջ աշխարհը ման եկայ,
Քեզ պէս աղջիկ չտեսայ,
Ես մինուճար մոր տղայ,
Իմ սրտի հետ մի խաղայ,
Արի բաց ձեր տան դուրը,
Ասա՛ բարով ես եկէլ:

Օրդ կանաչ կարմիր է,
Լա, լա, լա…
Բոյդ դալա բարդի է,
Լա, լա, լա…

Ախ ես քեզ ոնց չսիրեմ,
Գարնան արեւ ես իմ եար,
Քեզ բերել եմ մատանի,
Արի բաց ձեր տան դուրը,
Ասա բարով ես եկէլ:

Խոսք՛ ԼՈՒԹՖԻԿ ԹՈՒՐԵԱՆԻ
Երաժշտ. Խ. ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ

Ay Sev Atcherov Aghtchig

Ay sev atchkerov aghtchig
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
Kaghtsr batcherov aghtchig
La, la, la, la, la
La, la, la

Voghtch ashkharhe man yega
Kez bes aghtchig tchdesa
Yes minoudjar mor dgha
Im srdi hed mi khagha
Ari pats tser dan toure
Asa parov yes yegel

Ort ganatch garmir e
La, la, la…
Pouyt tala parti e
La, la, la…

Akh yes kez vonts tchsirem
Karnan arev es im yar
Kez perel em madani
Ari pats tser dan toure
Asa parov yes yegel


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *