Sev Atchere | Sev Atcheren Shad Vakhetzir

Paul Baghdadlian – Sev Atcher – Sev Acher
adiss-harmandian-sev-acheren
Սեւ Աչերը

Սեւ աչերէն շա՜տ վախեցիր,
Էն մութ, անծեր գիշեր է,
Մութը ահ է, չարքեր շա՜տ կան,
Սեւ աչերը մի՚ սիրէ…

Տես՝ իմ սիրտը արուն—ծով է,
Էն չարքերը զարկեցին,
Էն օրուանէն դադար չունիմ,
Սեւ աչերը մի՚ սիրէ։

Sev Atchere

Sev atcheren shad vakhetzir,
En mout anter kisher e,
Moute ah e, tcharker shad gan,
Sev atchere mi sire

Ses im sirde aroun-dzov e,
En tcharkere zargetsin
En orvanen tatar tchounin,
Sev atchere mi sire


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Sev Atchere | Sev Atcheren Shad Vakhetzir”

  1. Someone Avatar
    Someone

    How can I download the songs?
    I don’t see a link for that.

    Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *