Sern Aratchin | Kloukht Gakh Tatz Atcherov

Սէրն Առաջին

Գլուխդ կախ թաց աչերով
Դու հեռացար ինձանից,
Ինչո՞ւ, ախ, ինչո՞ւ չսիր ինձ,
Թէ կգամ քեզ ես նորից։

Օրերը վատ, օրերն երկար,
Մաշեցուցին իմ հոգին,
Տուին սրտիս ցաւ ու տանջանք,
“ոխան սիրոյ բերկրանքի։

Դու հեռացար ու մոռացար,
Իմ սուրբ սէրն ուրացար,
Թողելով ինձ մտամոլոր,
Արդեօք կգա՞ս նորից մի օր։

Կը սպասեմ քեզ յորդ արցունքով
Ինչո՞ւ չես գար սէր իմ անգին,
Եկ մոռանանք վիշտն անցեալի,
Յիշիր քո սէրն եմ, սէրն առաջին։

Խօսք՝ Ա.Պարտագճեանի
Երաժ.Լ.Գաթրճեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *