Sari Siroun Yar | Hazar Nazov Yar, Hoveri Hed Yeg

Onnik Dinkjian – Collection [Onnik] – Saree Seeroon Yar
Vatche – Sari Siroun Yar
Zulal – Sari Siroon Yar
Սարի Սիրուն Եար

Հազար նազով, եար, հովերի հետ եկ,
Ծաղիկ փնջելով՝ սարւորի հետ եկ,
Սեւ ձիուս վրայ ձեր գիւղն եմ եկել,
Դուռդ փակ տեսել, մոլոր մնացել։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Հազար մի ծաղկի մէջ ես մեծացել,
Ծաղկանց ցողերով մազերդ թացել,
Մազերիդ բոյրը հեռւից է գալիս,
Զեփիւր բերում սրտիս է տալիս։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Երբ քո հայեացքը երկնին ես յառում,
Վառ աստղերն ասես նոր լոյս են առնում,
Քո ձայնն են առնում հավք ու հովերը,
Ա՜խ, ե՞րբ կ՚առնեմ ես քո մատաղ սէրը։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Սարից է գալիս էս առուի ջուրը,
Բերում է, եար, քո բոյրն ու համբոյրը,
Աշոտ, թէ կարաս քո երգ ու հանգով
Եարիդ կախարդիր, թող տուն գայ հանդով։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Գուսան Աշոտ

Sari Siroun Yar

Hazar nazov yar, hoveri hed yeg
Dzaghig pntchelov sarvori hed yeg
Sev tzious vra tzer koughn em yegel
Tourt pag desel, molo mnatsel

Sari siroun yar, sari mekhag per,
Akh tche intch mekhag, siro grag per

Hazar mi dzaghgi metch es medzatsel
Dzaghgants tsogherov mazert tatsel
Mazerit poure hervits e kalis
Tzpuir peroum srdis e dalis

Sari siroun yar, sari mekhag per,
Akh tche intch mekhag, siro grag per

Yerp ko hayatske yergnin es haroum
Var asdghern ases nor louys en arnoum
Ko dzaynn en arnoum havk ou hovere
Akh yerp garnem yes ko madagh sere

Sari siroun yar, sari mekhag per,
Akh tche intch mekhag, siro grag per

Sarits e kalis es arvi tchoure
Peroum e, yar, ko pouyrn ou hampouyre
Ashod, te garas ko yerk ou hankov
Yarit gakhartir, togh doun ka hantov

Sari siroun yar, sari mekhag per,
Akh tche intch mekhag, siro grag per


Posted

in

, , ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *