Romance | Akh Aynbes Khaghatsir

Ռոմանս

Ա՜խ, այնպէս խաղացիր,
Դու այնպէս լքեցիր,
Իմ սէրը յաւիտեան
Ու կարօտը անծիր,
Իղձերս հրածին
Շղթայուած են քեզ հետ։

Ա՜խ, արի, մի՛ գան
Կարօտ եմ քո սիրուն,
Ես քեզ եմ միշտ սիրում
Թող սէրը հուրհրա
Իմ սրտում սիրասուն։

Դու չկաս էլ հիմա
Մշուշ ես ոսկեմազ.
Հեռաւոր ա’երում
Ես անթի մի նաւակ,
Ծովերում միայնակ,
Թախծում եմ, դեգերում։

Ա՜խ, արի, մի՛ գան
Կարօտ եմ քո սիրուն,
Ես քեզ եմ միշտ սիրում
Թող սէրը հուրհրա
Իմ սրտում սիրասուն։

Խօսք եւ Երաժ.
Ս.Դագթեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *