Parev Dark Im Yarin | Parev Dark Im Yarin Yaris Sev Sev Atcherin

Բարեւ Տարէք Իմ Եարին

Բարեւ տարէք իմ եարին,
Եարիս սեւ—սեւ աչերին,
Շատ վաղուց է չեմ տեսել,
Մեռնեմ նրան տեսնողին։

Սեւ—սեւ աչերիդ մեռնեմ,
Կամար ունքերիդ մեռնեմ։

Ախ երանի տեսնէի,
Ու կարօտս առնէի,
Սէրս նրան յանձնէի,
Այս ցաւից ազատուէի

Սեւ—սեւ աչերիդ մեռնեմ,
Կամար ունքերիդ մեռնեմ։

Երանի մէկ էլ տեսնեմ,
Կամար ունքերիդ մեռնեմ,
Սիրող դէմքս է միշտ վառուած,
Ման կու գամ խելագարուած։

Սեւ—սեւ աչերիդ մեռնեմ,
Կամար ունքերիդ մեռնեմ։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

3 responses to “Parev Dark Im Yarin | Parev Dark Im Yarin Yaris Sev Sev Atcherin”

 1. melik-adamyan Avatar
  melik-adamyan

  Here is the translation into English:

  Say hello to my sweetheart,
  to her black-black eyes.
  I haven’t seen her for a long time,
  and I envy those who have.

  I am dying for your black-black eyes,
  for your arched eyebrows.

  I wish I could see her,
  Could quench my thirst for her,
  Could pass my love to her
  And could get rid of my pain.

  I am dying for your black-black eyes,
  for your arched eyebrows.

  I wish I could see her once more,
  Could admire her arched eyebrows.
  My face is always burning with love,
  And I walk around crazily.

  I am dying for your black-black eyes,
  for your arched eyebrows.

  1. Julie Avatar
   Julie

   Hi
   I would love to get the armenian lyrics in latin alphabet, can anybody help me ? Many thanks…This song is so…beautiful, that I would like to sing it in its own language, just for my pleasure… 🙂 Julie.

 2. Julie Avatar
  Julie

  may I ask for the transcription of armenian lyrics in latin alphabet ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *