Noubar | Noubari Boyuh Tchinar E Atchkere Noush Ou Khoumar E

Rosy Armen – Noubari Boyuh
Khatchig Jingirian – Visions – Noubarin Boyuh
Element – Yev O Phe – Noubar
Նուպար

Նուպարի պոյը չինար է,
Աչքերը նուշ ու խումար է,
Երեք օրուայ լուսնի նման,
Ունքերը կերու կամար է։

Արեւ ցոլաց սարի քարին,
Նուպար կ՚երթայ հանդը վերին
Ով որ տեսնի իմ Նուպարին,
Չմոռանայ ամբողջ տարին։

Նուպարի պոյը չինար է,
Աչքերը նուշ ու խումար է,
Երեք օրուայ լուսնի նման,
Ունքերը կերու կամար է։

Նուպար կ՚երթայ օրօր շորոր,
Նուպարի եարն կայնէ մոլոր,
Ա՜խ կը քաշէ գիշեր բոլոր,
Կը պտտի գիւղը բոլոր։

Նուպարի պոյը չինար է,
Աչքերը նուշ ու խումար է,
Երեք օրուայ լուսնի նման,
Ունքերը կերու կամար է։

Noubar

Noubari boyuh tchinar e
Atchkere noush ou khoumar e
Yerek orva lousni nman
Ounkere gerou gamar e

Arev tzolats sari karin
Noubar gerta hante verin
Ov vor desni im Noubarin
Tchmorana ampoghtch darin

Noubari boyuh tchinar e
Atchkere noush ou khoumar e
Yerek orva lousni nman
Ounkere gerou gamar e

Noubar gerta oror shoror
Noubari yarn gayne molor
Akh ge kashe kisher polor
Ge bddi kyuigh polor

Noubari boyuh tchinar e
Atchkere noush ou khoumar e
Yerek orva lousni nman
Ounkere gerou gamar e


Posted

in

, , ,

by

Comments

3 responses to “Noubar | Noubari Boyuh Tchinar E Atchkere Noush Ou Khoumar E”

 1. Seta Avatar
  Seta

  I used to sing this song as a young girl in the late 50’s… …some things need to be revive, the old songs make one realize the beauty and versatility of Armenian music from time memorial.

 2. Lola Avatar
  Lola

  Thank s a lot was looking for words to sing for my daughter

 3. Lola Avatar
  Lola

  Thanks a lot was looking for words to sing for my daughter wonderful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *