Nor Yerevan | Hazar Kouynerov Shoghin Es Dalis

Նոր Երեւան

Հազար գոյներով շողին ես տալիս,
Դու գեղատեսիլ ծաղկող Երեւան,
Ծաղկող Երեւան։

Ապրիր նոր կեանքով,Զնգուն երգերով,
Դու շէն ու պայծառ մեր նոր Երեւան,
Մեր նոր Երեւան։

Շէնքով քո մեծ նոր տեսք ես ստացել,
Այգի, պարտէզով բուրաստան դարձել,
Մեր նոր Երեւան։

Ապրիր նոր կեանքով,Զնգուն երգերով,
Դու շէն ու պայծառ մեր նոր Երեւան,
Մեր նոր Երեւան։

Լոյսերդ միշտ վառ ‘այլում անդադար,
Նոր կեանք է եռում գործարաններում։
Ծաղկող Երեւան։

Ապրիր նոր կեանքով,Զնգուն երգերով,
Դու շէն ու պայծառ մեր նոր Երեւան,
Մեր նոր Երեւան։

Խօսք՝ Վ.Գրիգորեանի
Երաժ.Կ.Զաքարեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *