Metchloumi Bes | Metchloumi Bes Gorav Yars

Մէջլումի Պէս

Մէջլումի պէս կորաւ եարս,
Լեյլի ջան, ման իմ գալի
Յանա՜—յանա՜.
Էրվեցաւ խունի ջիգարս,
Արնի պէս աչկս է լալի
Յանա՜—յանա՜, յանա՜—յանա՜։

Բլբուլի նման լացիլ իմ,
Աչկիրս արնով թացիլ իմ,
Էշխեմետ հիւանդացիլ իմ,
Պառկած իմ դժար հալի
յանա՜—յանա՜,յանա՜—յանա՜։

Սայաթ Նովա


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *