Mer Siroun Yerevanuh | Mer Siroun Yerevanuh Amenitz Hin Avann Eh

Մեր Սիրուն Երեւանը

Մեր սիրուն Երեւանը,
Ամենից հին աւանն է,
Քեզ կ՚ասի Մասիս սարը
Որ Նոյի իջեւանն է։

Թէ նուագիր «ճըրգ»ս,
Եւ երգենք երգս
Գովերգենք Երեւանը.
Մեր գարնան վարդի
Ու սիրոյ մեր աղբիւր
Ծաղկող Երեւանը։

Եկ գովենք մեր սարերը,
Մեր ջոլերն ու քարերը,
Մեր արտերն ու մրգերը,
Մեզ այրող սեւ աչերը։

Թէ նուագիր «ճըրգ»ս,
Եւ երգենք երգս
Գովերգենք Երեւանը.
Մեր գարնան վարդի
Ու սիրոյ մեր աղբիւր
Ծաղկող Երեւանը։

Ում վառի սիրոյ հուրը
Թող խմի քո պաղ ջուրը
Բաց կ՚անի բախտի դուռը
Քեզ սիրով Երեւանը։

Թէ նուագիր «ճըրգ»ս,
Եւ երգենք երգս
Գովերգենք Երեւանը.
Մեր գարնան վարդի
Ու սիրոյ մեր աղբիւր
Ծաղկող Երեւանը։

Ինձ այս երգը տուել է,
Մեր միակ Երեւանը,
Իսկ եթէ դու ուզում ես
Եկ գովենք քո ոստանը,
Քո Մոսկուան ու Քազանը
Քո բարիզն ու լոզանը։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *