Mer Hoghn Hnavant | Mer Hoghn Hnavant, Bashdbanir Tou Mart

Մեր Հողն Հնաւանդ

Մեր հողն հնաւանդ
Պաշտպանիր, դու մարդ.
Եւ ձեռքով կուռ,
Ինչպէս բերդ ամուր։

Մեր հողն հնաւանդ,
Մեր հողն հնաւանդ,
Պաշտպանիր, պաշտպանիր,
Պաշտպանիր, ո՛վ մարդ։

Աչքիդ լոյսի պէս,
Սրտիդ յոյսի պէս,
Թշնամուց պահիր,
Միշտ ազատ եղիր։

Եղիր քաջ յամառ,
Յաւիտեան արդար,
Ուժդ պահում ես,
Ո՞ր օրուայ համար։

Մեր հողն հնաւանդ,
Պաշտպանիր,պաշտպանիր, ով մարդ։

Ժողովրդական
Մշակ.Մ.Եկմալեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *