Mardigi Yerkuh | Trcheyi Mdkov Doon

Karnig Sarkissian – – Zinyal Baykar – Mardeegee Yerkuh Zinvori Mor Yerkuh
Hooshere – Provenance – Garod
Մարտիկի Երգը

Թռչեի մտքով տուն,
Ուր իմ մայրն է արթուն,
Տեսնեի այն առուն,
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Կարկաչում էր սարերում:

Թեքվեի աղբյուրին,
Կարոտած պաղ ջրին,
Լինեի հանդերում,
Մեր կանաչ մարգերում,
Ուր ծաղկունքն են բուրում,
Ուր մանուկ որերում
Հովն էր ինձ միշտ համբուրում:

Հայրենիքն իմ սրտում`
Թե չընկնեմ ես մարտում,
Ա՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին
Համբույրով սրտագին,
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին:

Mardigi Yerkuh

Trcheyi mdkov doon,
Oor eem mayrn eh artoon,
Desneyi ain aroun,
Garodov yes anhoun,
Vor ammen mee karoun,
Chrerov vararoon,
Gargachoom er sareroum.

Tekveyi aghpyurin,
Garodadz bagh choorin,
Lineyi hanteroom,
Mer ganach markeroum,
Oor dzaghgoonkn en pooroum,
Oor manoug oreroom,
Hovn er mishd ints hampooroum.

Hayrenik eem srdoom,
Teh chngnem yes mardoom,
Akh, eem mair tangakin,
Doun guh kam yes grgin,
Guh spopem ko hokin
Hampuyrov srdakin,
Guh seghmem kez eem grdzkin.


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Mardigi Yerkuh | Trcheyi Mdkov Doon”

  1. Garine Avatar
    Garine

    I adore this song!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *