Majgal | Majgal Es Pezaradz es

Մաճկալ

Մաճկալ ես, բեզարած ես,
Առը շուր տուր, շուտ արի,
Ծովի պէս քրտնած ես,
Եզներդ արձկի, տուն արի։

Դադրած, բեզարած եար ջան,
Ամպերն ելան, դե՜հ, արի,
Բեզարած ճանիդ ղուրպան,
Ծտից թեւ առ, շուտ արի։

Խօսք՝ Ա.Իսահակեանի
Երաժ.Ե.Առստամեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

One response to “Majgal | Majgal Es Pezaradz es”

  1. C.K. Garabed Avatar
    C.K. Garabed

    Can you provide an English Translation of Majgal?
    Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *