Leran Aghtchig | Leran Aghtchig Shogh Ou Shagh Es

Լերան Աղջիկ

Լերան աղջիկ շող ու շաղ ես,
Անուշ սիրոյ լարն ես դու իմ,
Ալուան նռան մի նոր բաղ ես,
Սիրահար եմ եարն ես դու իմ։

Հէ՜յ, իմ սէր ո՞ւր ես,
Ո՞ւր ես իմ գարուն,
Նո՞ւռ ես, թէ հո՞ւր ես,
Իմ սիրտն ես վառում։
Արի բաց է հոգուս դուռը,
Արի քեզ եմ ես մնում,
Քոյրիկ խորն է իմ մռմուռը,
Սիրտս քեզ չի մոռանում։

Դայլայլում է լորն իր երգը,
Ճամբադ ուրախ երգ ու տօն է,
Միշտ ’նտռում եմ քո նուրբ ձեռքը,
Լերան աղջիկ կեանքս քոնն է։

Հէ՜յ, իմ սէր ո՞ւր ես,
Ո՞ւր ես իմ գարուն,
Նո՞ւռ ես, թէ հո՞ւր ես,
Իմ սիրտն ես վառում։
Արի բաց է հոգուս դուռը,
Արի քեզ եմ ես մնում,
Քոյրիկ խորն է իմ մռմուռը,
Սիրտս քեզ չի մոռանում։

Խօսք՝ Ա.Գրաշիի
Երաժ.Ա.Աճէմեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *