Koutagi Yerk | Zik Tou Kashi Ay Yezuh

Գութանի Երգ

Ձիգ դու, քաշի, ա՜յ եզը
Արա հո, հո—հո, հո,
Ա՜յ լուծդ մաշի, այ եզը,
Արա հո՛
Հո՛, հո, հո,
Հո՛, արա հո՛,
Արա հո՛
Արա հո՛, արա հո՛։
Աստուած պահէ քու տէրը…
Այ մինն էլ տաշի այ եզը
Արա հո՛, հո, հո, հո, արա հո։

Կոմիտաս Վրդ.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *