Ko Atcheri Hed | Ko Atcheri Hed Es Haverjapar Zrouts Em Arel

Քո Աչերի Հետ

Քո աչերի հետ ես յաւերժաբար զրոյց եմ արել,
Եղել եմ սակայն ուրիշ մաշկի մէջ,
Ուրիշ մի վայրում, ուրիշ երկրի մէջ
Բայց զրոյցը իմ քեզ հետ է եղել, քո աչքերի հետ,
Դու նա ես ով իր բացակայութեամբ դատարկ է թողնում
Էութիւնը իմ, էութիւնը իմ։

Նա ով արարուեց որ ունայնութեան այս մթնոլորտում
Մենակ չմնամ, չմնամ մենակ
Դու նաե ս ով ինձ, ուրիշ մի դարում ասաց սպասիր
Սակայն այս դարում ներիր չեմ կարող
Քո աչերի հետ ես յաւերժաբար զրոյց եմ արել,
Ես յաւերժաբար զրոյց եմ արել։

Խօսք՝ Ա.Կիրակոսեանի
Երաժ.Ռ.Ամիրխանեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *