Kisher Tsereg | Angeghdz Kez Sirel Em

Գիշեր—Ցերեկ

Անկեղծ քեզ սիրել եմ
Եկ մէկ էլ տեսնեմ
Ձայնիդ կարօտել եմ
Քո ճամբին մեռնեմ

Գիշեր ցերեկ ես էլ քուն չունեմ
Քեզ յիշելով ես միշտ տանջուում եմ։

Արդէն մութն ընկաւ
Ինչ ես մտածում
Աչքս ճամբիդ մնաց
Դու չես մօտենում

Գիշեր ցերեկ ես էլ քուն չունեմ
Քեզ յիշելով ես միշտ տանջուում եմ։

Անցեալներդ յիշիր
Ինձ մի մոռանա
Լաւ իմացիր սէրը
Շատ դժուար բան ա

Գիշեր ցերեկ ես էլ քուն չունեմ
Քեզ յիշելով ես միշտ տանջուում եմ։

Գուսան Շահէն


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *