Kaylerk | Ariner Enk H.M.E.M-i

Քայլերգ

Արիներ ենք Հ.Մ.Ը.Մ. ի
Անվեհեր ու առաքինի,
Մեր սրտին մէջ անշէջ ապրի,
Հայրենիքի բոցն ամեհի։
Մենք կը ցանկանք որ հոգին մեր
Յառաջանայ միշտ դէպի վեր,
Դէպի Արարիչն հայր ամենուն,
Դէպի ազատ կեանք, արշալոյս։

Արիներ ենք Հ.Մ.Ը.Մ. ի
Անվեհեր ու առաքինի,
Կոչում ունինք մենք անփոփոխ
Երբէք չընենք զայն ոտնակոխ,
Որ ըլլանք արի արժանի,
Հ.Մ.Ը.Մ. ին պաշտելի։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *