Kani Vour Djan Im | Kani Vour Djan Im, Yar Ki Ghourban Im Apa Intch Anim

Nune – Sayat Nova – Kani vour janim
The Shoghaken Ensemble – Armenia Anthology – Kani Voor Jan Im
Arevatsag – 1993 – Kani Vor Janim
Քանի Վուր Ջան Իմ

Քանի վուր ջան իմ, եա՛ր, քի ղուրպան իմ.աբա ի՞նչ անիմ՝
Արտասունք հանիմ, շատ հոգուց հանիմ, եա՛ր, ղադէդ տանիմ։
Ասիր.«ջէյրան իմ». թո՛ւղ քի սէյր անիմ.եա՛ր, մըտիկ անիմ։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՛ր, իլթիմազով։

Մազիրըդ դաստա, պըռօշըդ փըստա, հէյրանի վախտ է.
Ե՛կ գընանք չոլըն՝ վուր հասնինք գօլըն.ջէյրանի վախտ է։
Բըլբուլըն վարդին, վարդն բաղաթին. սէյրանի վախտ է.
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՛ր, իլթիմազով։

Շուռ գանք համդամով, իրգնային նամով թուփըն թացուիլ է,
Խաշ կանչինք յանգով, լալէքն –անգով, վարդըն բացուիլ է.
Սուսան սըմբուլով, ղարիբ բըլբուլով բաղըն լըցուիլ է,
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՛ր, իլթիմազով։

Պատուական շինած, նըման նըմանած Լէյլու դիդարին.
Եա՛ր, ուշքս գընաց՝ մազիրըդ մընաց վրայ մուհաջարին։
Բաղըն զարդարած, բըլբուլըն քընած վարդի սաջարին.
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՛ր, իլթիմազով։

Հագիլ իս ատլաս, թուրլու զար ու խաս՝ սալբու դալ բովուն.
Ձեռիդ ունիս թաս, լըցնիս ինձի տաս՝ ղուրբան իմ քովուն։
Թաք դուն բաղչէն գաս՝ անիս մասնէ մաս քու Սայաթ—Նովուն։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՛ր, իլթիմազով։

1757
Սայաթ Նովա

Kani Vour Djan Im

Kani vour djan im, yar ki ghourban im apa intch anim
Ardasounk hanim, shad hokoutz hanim, yar ghatit sanim
Asir djeyran im tough ki seyr anim yar medig anim
Moud paghtchen nazov, kiz kovim sazov, yar iltimakov

Maziret tasda, beroshet pesda, heyrani vakhd e
Yeg kenank tcholen vour hasnink kolen djeyrani vakhd e
Pelpoulen vartin vartn paghatin seyrani vakhd e
Moud paghtchen nazov, kiz kovim sazov, yar iltimakov

Tchour kank hamtamov, irknayin namoug toupen tatsvel e
Khash gantchenk hankov, lalekn ankov, varten patsvil e
Sousan sempoulov gharip pelpoulov paghen lezvil e
Moud paghtchen nazov, kiz kovim sazov, yar iltimakov

Badvagan shinadz, neman nemanadz Leylou titarin
Yar oushks kenadz maziret menadz vra mouhatcharin
Paghen zartaradz, pelpoulen kenadz varti satcharin
Moud paghtchen nazov, kiz kovim sazov, yar iltimakov

Hakel is adlas, tourlou zar ou khas salpou tal povoun
Tserit ounis tas, leznis indzi das ghourpan im kovoun
Tak toun paghtchen kas anis masne mas kou Sayat-Novoun
Moud paghtchen nazov, kiz kovim sazov, yar iltimakov


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Kani Vour Djan Im | Kani Vour Djan Im, Yar Ki Ghourban Im Apa Intch Anim”

  1. ethnicas Avatar
    ethnicas

    hello, what’s about this song, what is its story?can you translate shortly in English please,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *