Iso Goryuni Yerkuh | Sourp Giragi Yeregyoan

Իսոյ Կորիւնի Երգը

Սուրբ կիրակի երեկոյեան,
Տէրը յիշեց իր ծառային.
Լսեց նրա աղաչանքը,
Եւ իսկոյն ոտքի հանեց։

Ախ Կորիւն ջան Կորիւն,
Մենք քու արեւուն ղուրպան,
Դու Գուրգէնին յաջորդ իղխան,
Տէր Յիսուս քեզ օգնական։

Երեք ամիս խաուշը մնացիր,
Չորս հինգ ալ բանտ քաշեցիր,
Քննութեան չըսպասեցիր,
Բայց վերջ արդար դատեցիր։

Կորիւն Մշոյ բանտը պատռեց,
Ձայն տարածեց Մուշ գաւառ,
Տրտում սրտերը մխիթարեց,
Սէր միութեան նա ծագեց։

Քեզի կոչենք Կորիւն Կորիւն,
Դու ամէնուն էիր սիրուն,
Քեզ ստացար բարի անուն,
Մինչեւ Եւրոպա եւ Սասուն։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *