Intchou Sirdt Sarn Eh Yar | Tartsyal Nazov Desa Yes Kez

Ինչու Սիրտդ Սառն Է Եար

Դարձեալ նազով տեսայ ես քեզ,
Իմ աննման գեղանի,
Սէրդ այրում է, դու տանջում ես
Քո նազերով նազանի։

Հուր հայեացքդ, հուր նայուածքդ,
Մարդու խելքը կ՚առնէ եար,
Դու կրակ ես սիրտ կը վառես,
Ի՞նչու սիրտդ սառն է եար։

Սրտիս խորքից եար քո անուան,
Բիւր երգեր եմ նուիրել,
Սիրոյ երգս էլ լսող Մարդիկ,
Քեզ յարգել են ու սիրել։

Հիմա սիրոյ քաղցրիկ երգս էլ,
Քո ականջին դառն է եար,
Դու կրակ ես սիրտ կը վառես,
Ի՞նչու սիրտդ սառն է եար։

Հաւասին եմ, կ՚ուզեմ վերջ տալ,
Սիրոյ երգին, բերկրանքին,
Սակայն ի՞նչպէս մոռանամ ես,
Յուշերն անուշ մեր կեանքի։

Ի՞նչպէս հանեմ սէրն ինձանից
Իմ հոգու հետ խառն է եար,
Դու կրակ ես սիրտ կը վառես,
Ի՞նչու սիրտդ սառն է եար։

Գուսան Հաւասի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *