Im Sirelis | Intch Sirounig Aghtchig Es Garmir Varti Pntchig Es

Իմ Սիրելիս

Ի՜նչ սիրունիկ աղջիկ ես,
Կարմիր վարդի փնջիկ ես,
Մօտեցիր հոտդ առնեմ,
Քո դարդէդ ես կը մեռնեմ։

Լէ, լէ աման, լէ, լէ աման,
Դու մի հատ ես աննման,
Ամբողջ աշխարհ ‘նտռեցի,
Ու չգտայ ես քեզ նման։

Շատ ունիս շնորհք կուսական,
Իմ մարալս պատուական,
Նազան գեղեցիկ տեսնեմ,
Դու ես սրտիս սիրական։

Լէ, լէ աման, լէ, լէ աման,
Դու մի հատ ես աննման,
Ամբողջ աշխարհ ‘նտռեցի,
Ու չգտայ ես քեզ նման։

Խօսք եւ Երաժ.
Յարութիւնեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *