Im Anoush Djan | Im Anoush Djan Hovin Engel A

Իմ Անուշ Ջան

Իմ անուշ ջան հովն ընկել ա
Հովերի հետ տուն արի
Սարերն ընկած քեզ եմ կանչում
Ձայն եմ տալիս շուտ արի։

Մութն ընկաւ, տուն արի անուշիկ եար,
Մութն ընկաւ, դեհ արի, անջիգեր եար։

Սիրուն սարեր, ասէք ո՞ւր է, ո՞ւր է, ո՜ւր է իմ եարը,
Մարմանդ հովեր գիտէք արդեօք ո՞ւր է, չկայ իմ եարը։

Մութն ընկաւ, տուն արի անուշիկ եար,
Դէ արի, շուտ արի անջիգեր եար։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *