Hrajeshd Sirelyats | Aha G'Ertam Sireli Mayr, Azkis Hamar Mernelou

Hovig Krikorian – Hrajeshd Sirelyats

Karnig Sarkissian – Zinyal Baykar – Hrajeshd Sirelyats

Հրաժեշտ Սիրելեաց

Ահա կ՚երթամ, սիրելի մայր,
Ազգիս համար մեռնելու,
Քաջ ընկերօքս ես միասին,
Անգութ թուրքեր ջարդելու։

Մի լար մայր իմ, մ՚ողբար մայր իմ,
Վերադարձիս սպասէ,
Ազգիս հայոց ազատութեան
Տիւ եւ գիշեր աղօթէ։

Ահա կ՚երթամ սիրելի քոյր,
Նպատակս է բարի,
Չենք դիմանար, մենք գերի ենք
Իբր վեց հարիւր տարի։

Մի լար մայր իմ, մ՚ողբար մայր իմ,
Վերադարձիս սպասէ,
Ազգիս հայոց ազատութեան
Տիւ եւ գիշեր աղօթէ։

Ահա կ՚երթամ սիրելի հայր,
Մնաս բարեաւ դու հիմա,
Այսքան ճնշման տակ ինկած է,
Հայը Ի՞նչպէս դիմանայ։

Ահա կ՚երթամ, սիրելի կին,
Քո արտասուք չհոսէ,
Պատերազմի դաշտին վրայ
Իմ ընկերը կը սպասէ։

Մի լար մայր իմ, մ՚ողբար մայր իմ,
Վերադարձիս սպասէ,
Ազգիս հայոց ազատութեան
Տիւ եւ գիշեր աղօթէ։

Ով բարեկամք եւ ազգականք,
Թողէք մեզի որ երթանք,
Պատերազմի դաշտին վրայ
Վէրքեր տանք ու ստանաք։

Hrajeshd Sirelyats

Aha g’ertam, sireli mayr,
Azkis hamar mernelou,
Kach ungeroks yes miyasin
Ankout tourker charteloo.

Mee lar, mayr eem, m’oghpar, mayr eem,
Veratartsiz esbaseh,
Azkis hayots azadoutian
Deev yev kisher aghoteh.

Aha g’ertam, sireli kouyr,
Nbadagus eh pari,
Chenk timanar, menk keri enk,
Ipr vets haryour dari.

Mee lar, mayr eem, m’oghpar, mayr eem,
Veratartsiz esbaseh,
Azkis hayots azadoutian
Deev yev kisher aghoteh.

Aha g’ertam, sireli hayr,
Mnas paryav too hima,,
Aiskan djnshman dag ingadz eh,
Hayuh inchbes timana.

Aha g’ertam, sireli geen,
Ko ardasouk chuh hoseh,
Baderazmi tashdin vra
Eem ungeruh guh sbaseh.

Mee lar, mayr eem, m’oghpar, mayr eem,
Veratartsiz esbaseh,
Azkis hayots azadoutian
Deev yev kisher aghoteh.

Ov paregamk yev azkagank,
Toghek mezi vor yertank,
Baderasmi tashdin vra
Verker dank yev esdanank.


Posted

in

, , ,

by

Comments

One response to “Hrajeshd Sirelyats | Aha G'Ertam Sireli Mayr, Azkis Hamar Mernelou”

  1. KEVORK ASLANOGLU Avatar
    KEVORK ASLANOGLU

    very nice song NO=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *