Hoki Djan | Hey Hoki Djan Baydzar Genas

Հոքի Ջան

Հէյ հոգի ջան պայծառ կենաս,
Գեղեցկութեան տիպար ես դու,
Գեղեցկութիւնն աշխարհ եկաւ,
Հենց քեզ համար դիդար ես դու։

Հարցմունք արիեարս ո՞ւր է,
Ասաւ՝ եարդ էնտեղ է տես,
Ուր չես կարող նրան տեսնել,
Թէկուզ ‘նտռես ու վառուես դու։

Հեկեկալով լալով այսպէս,
Աղերսում եմ ու գութ հայցում,
Ու ձեռքերդ իմ Արեան մէջ,
Մի լուանար նեկտար ես դու։

Խօսք՝ Նազանիի
Երաժ.Ա.Մերանկիւլեանի


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

One response to “Hoki Djan | Hey Hoki Djan Baydzar Genas”

  1. Էլբակեան Էդգար Avatar
    Էլբակեան Էդգար

    Խօսք Նազանո՞ւ, թէ՞ Նիզամու:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *