Hishadag | Basharetzin Khana Dzorer

Յիշատակ

Պաշարեցին խանայ ձորեր,
Դաշնակցութեան քաջ հայդուկներ,
Շուն Շէրիֆի բիւր վրաններ,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։

Յարձակուեցան քրդաց վրան,
Սարսափեցին Շէրիֆ աղան,
Կին ու աղջիկ, փոքրիկ տղայք,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։

Առաւօտեան արշալոյսին,
Հայ քաջերը ձեռք վերուցին,
Դաշտ ու ձորեր դիակ լցրին,
Նահատակաց վրէժ լուծին,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։

Հսկայ բանակը արշաւեցին,
Ձեռքին առած սուր ու մոսին,
Քիւրդաց ջարդին արշալոյսին,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։

Չատրներաց բարակ սիւներ,
Այրում էին հայ հերոսներ,
Սեւ կապեցին քիւրդաց կիներ,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։

Ծածանւում էր դրօշակներ.
Որոտում են մոսիններ.
Գոլորւում են անթիւ քիւրդեր,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։

Սպարապետ քաջ Վարդան,
Հրաման տու՛ր, քշենք դէպի Վան,
Դողացնենք այն բռնութիւն
Որ ճանչնայ հայուն իւր ձեռը,
Բռնած սուր եւ հրացան,
Ու ինքն ազատ է ազատ,
Կեցցէ՛ք, կեցցէ՛ք, Հայ Հերոսներ,
Որ ջարդեցիք շուն Քիւրդեր։


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *